طراحی و پیاده سازی و اجرای مراکز داده

طراحی و پیاده سازی و اجرای مراکز داده

شرح خدمت

در دنیای امروز وجود مرکز داده در هر سازمانی جز لاینفک سازمان به شمار می‌رود به نحوی که در ابتدای جایگذاری و طراحی ساختمان سازمان فضایی برای این مرکز نیز تعبیه می‌شود. اما آنچه حائز اهمیت است تطابق این طراحی با استانداردهای جهانی مرکز داده و نیز امکان استفاده بلند مدت از آن است. در طراحی مرکز داده توجه به نکات ذیل امری حیاتی و ضروری به شمار می‌رود:

جانمایی مناسب در ساختمان، طراحی اولیه و تهیه نقشه‌های فنی، تعریف طرح مدیریت ظرفیت و استراتژی بهره وری از دیتاسنتر، برآورد هزینه و تامین بودجه، جانمایی و طراحی مجازی فضای داخلی، استانداردسازی، ایمن سازی و امن سازی فضای مرکز داده، تامین تجهیزات سخت افزاری و شبکه، تهیه تجهیزات برق اضطراری، ژنراتور و (UPS)، تامین زیرساخت ارتباطاتی، امن سازی تجهیزات استقراریافته در بُعد سخت افزاری و نرم‌افزاری، تست‌های اولیه و Stress Testing، آموزش تیم تخصصی پشتیبانی، برنامه ریزی برای استفاده عملیاتی از مرکز داده، تهیه طرح‌های نگهداری، بازدید و بازنگری مرکز داده

مراحل طراحی مرکز داده

در دنیای امروز وجود مرکز داده در هر سازمانی جز لاینفک سازمان به شمار می‌رود به نحوی که در ابتدای جایگذاری و طراحی ساختمان سازمان فضایی برای این مرکز نیز تعبیه می‌شود. اما آنچه حائز اهمیت است تطابق این طراحی با استانداردهای جهانی مرکز داده و نیز امکان استفاده بلند مدت از آن است. در طراحی مرکز داده توجه به نکات ذیل امری حیاتی و ضروری به شمار می‌رود:

 • جانمایی مناسب در ساختمان
 • طراحی اولیه و تهیه نقشه‌های فنی
 • تعریف طرح مدیریت ظرفیت و استراتژی بهره وری از دیتاسنتر
 • برآورد هزینه و تامین بودجه
 • جانمایی و طراحی مجازی فضای داخلی
 • استانداردسازی، ایمن سازی و امن سازی فضای مرکز داده
 • تامین تجهیزات سخت افزاری و شبکه
 • تهیه تجهیزات برق اضطراری، ژنراتور و (UPS)
 • تامین زیرساخت ارتباطاتی
 • امن سازی تجهیزات استقراریافته در بُعد سخت افزاری و نرم‌افزاری
 • تست‌های اولیه و Stress Testing
 • آموزش تیم تخصصی پشتیبانی
 • برنامه ریزی برای استفاده عملیاتی از مرکز داده
 • تهیه طرح‌های نگهداری، بازدید و بازنگری مرکز داده

متخصصین شرکت امن افزار گستر آپادانا با سوابق درخشان در طراحی و اجرای مراکز داده مختلف در کل کشور و با کاربری وسیع آماده همراهی شما در انجام مراحل طراحی مرکز داده مناسب در سازمان شما هستند.


استانداردسازی مرکز داده

 

در دنیا سه استاندارد توسط سه موسسه بزرگ اعلام و به رسمیت شناخته شده است که عبارتند از:

 

 • استاندارد TIA942
 • استاندارد BICSI
 • استاندارد انسیتو Up Time

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت امن افزار: شرکت امنیت اطلاعات و شبکه[ شرکت تخصصی امنیت اطلاعات ] محفوظ است.

طراحی سایت و سئو ره وب

طراحی سایت و توسعه ره وب