ارائه طرح جامع امنیت

ارائه طرح جامع امنیت

شرح خدمت

امروزه برنامه‌ریزی در حوزه فناوری‌های اطلاعاتی و همچنین مشاوره به منظور انتخاب و پیاده‌سازی فناوری‌های مناسب از جایگاه ویژه‌ای در سازمان‌های دولتی و خصوصی برخوردار شده است. این سازمان‌ها سالانه مبالغ قابل توجهای از بودجه خود را به شکل تامین تجهیزات سخت‌افزاری، تهیه نرم‌افزار، توسعه شبکه و خطوط ارتباطی، تولید داده‌ها و اطلاعات، آموزش کارکنان و سایر مسائل مشابه سرمایه‌گذاری می‌کنند. با تمام این احوال با نگاهی به سازمان‌های مختلف در سطح کشور باید اذعان داشت که نمونه‌های موفق در حوزه سرمایه‌گذاری شایسته در فناوری اطلاعات بسیار اندک بوده است.
انتخاب کارشناس مشاوره واحد فناوری اطلاعات با تجربه کاری در زمینه IT و علوم کامپیوتر و شبکه می‌تواند بهره‌وری سازمان را افزایش و خطرات و تهدیدات را کاهش دهد تا ریسک طراحی و راه‌اندازی زیرساخت‌های جدید IT را به صفر برساند.
واحد مشاوره شرکت پامن‌افزار گستر آپادانا با تکیه بر دانش فنی و تجربیات کارشناسان و مشاوران خود و همچنین تجربه‌های سازمانی کسب شده در پروژه‌های بزرگ و کوچک خود، آماده ارائه سبد متنوعی از خدمات در حوزه مشاوره و استقرار استانداردها، در سازمان‌ها و شرکت‌ها در ابعاد مختلف می‌باشد.

به طور کلی خدمات ما در حوزه مشاوره فناوری اطلاعات عبارتند از:
    ارزیابی میزان بلوغ واحد میز خدمت (Service Desk) جهت استقرار آن در سازمان
    طراحی ساختار میز خدمت (Service Desk) متناسب با خدمات، ساختار سازمانی، تنوع مشتریان و خدمات سازمان
    طراحی مجدد ساختار سازمانی واحد خدمات فناوری اطلاعات در سازمان
    ارزیابی آمادگی سازمان جهت استقرار ITSM و ارائه نقشه راه
    بهبود مدیریت خدمات فناوری اطلاعات با استفاده از چارچوب  ITIL
    طراحی فرآیندهای مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC 20000
   شناسایی و تحلیل ریسک‌های فناوری اطلاعات منطبق با استاندارد ISO/IEC 31000 و به روش  M_o_R
   طراحی فرآیندهای مرتبط با استمرار کسب و کار (Business Continuity Management) و استمرار خدمات فناوری اطلاعات  (IT Service Continuity Management)
   طراحی سیاست‌های امنیتی در حوزه فناوری اطلاعات (IT Security Policies) متناسب با اولویت‌های سازمان و مجموعه خدمات در حال ارائه
   طراحی فرآیندهای مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC 22301
    طراحی فرآیندهای مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC 27001
    پیاده‌سازی حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات با استفاده از چارچوب  COBIT 5
    ارزیابی بلوغ حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات با استفاده از چارچوب ارزیابی  COBIT 5
    ارائه نقشه راه و سند راهبردی مدیریت فناوری اطلاعات
   فروش، نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی نرم‌افزار Infopod محصول بومی شرکت جهت استقرار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
   ارائه خدمات مشاورهای جهت ارزیابی و انتخاب ابزار مناسب برای سازمان‌ها متناسب با بلوغ فرآیندی، اولویت فرآیندها، بودجه و

شرح خدمات

مشاوره امنیت اطلاعات  و مشاوره فناوری‌های اطلاعاتی  به منظور انتخاب و پیاده‌سازی فناوری‌های مناسب از جایگاه ویژه‌ای در سازمان‌ها برخوردار می باشد،شرکت امن‌افزار گستر آپادانا به عنوان مشاور امنیت اطلاعات آماده ارائه سبد متنوعی از خدمات در حوزه مشاوره و استقرار استانداردها،ISO/IEC، ITIL  در ابعاد مختلف می باشد.

امروزه برنامه‌ریزی در حوزه فناوری‌های اطلاعاتی و همچنین مشاوره به منظور انتخاب و پیاده‌سازی فناوری‌های مناسب از جایگاه ویژه‌ای در سازمان‌های دولتی و خصوصی برخوردار شده است. این سازمان‌ها سالانه مبالغ قابل توجه‌ای از بودجه خود را به شکل تامین تجهیزات سخت‌افزاری، تهیه نرم‌افزار، توسعه شبکه و خطوط ارتباطی، تولید داده‌ها و اطلاعات، آموزش کارکنان و سایر مسائل مشابه صرف می‌کنند. با تمام این احوال با نگاهی به سازمان‌های مختلف در سطح کشور باید اذعان داشت که نمونه‌های موفق در حوزه سرمایه‌گذاری شایسته در فناوری اطلاعات بسیار اندک بوده است.
انتخاب کارشناس مشاوره واحد فناوری اطلاعات با تجربه کاری در زمینه IT و علوم کامپیوتر و شبکه می‌تواند بهره‌وری سازمان را افزایش و خطرات و تهدیدات را کاهش دهد تا ریسک طراحی و راه‌اندازی زیرساخت‌های جدید IT را به صفر برساند.
واحد مشاوره امنیت اطلاعات شرکت امن‌افزار گستر آپادانا با تکیه بر دانش فنی و تجربیات کارشناسان و مشاوران خود و همچنین تجربه‌های سازمانی کسب شده در پروژه‌های بزرگ و کوچک خود، به عنوان شرکت مشاور امنیت اطلاعات آماده ارائه خدمات به سازمان‌ها و شرکت‌ها در ابعاد مختلف می‌باشد.


مشاوره فناوری اطلاعات

 

به طور کلی خدمات ما در حوزه مشاوره فناوری اطلاعات عبارتند از:
  ارائه نقشه راه و سند راهبردی مدیریت فناوری اطلاعات
 ارزیابی آمادگی سازمان جهت استقرار ITSM و ارائه نقشه راه
 طراحی فرآیندهای مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC 20000
 طراحی فرآیندهای مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC 22301
 طراحی فرآیندهای مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC 27001
 بهبود مدیریت خدمات فناوری اطلاعات با استفاده از چارچوب  ITIL
 طراحی مجدد ساختار سازمانی واحد خدمات فناوری اطلاعات در سازمان
 طراحی سیاست‌های امنیتی در حوزه فناوری اطلاعات (IT Security Policies) متناسب با اولویت‌های سازمان و مجموعه خدمات در حال ارائه
 پیاده‌سازی حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات با استفاده از چارچوب
 شناسایی و تحلیل ریسک‌های فناوری اطلاعات منطبق با استاندارد ISO/IEC 31000 و به روش  M_o_R
 طراحی ساختار میز خدمت (Service Desk) متناسب با خدمات، ساختار سازمانی، تنوع مشتریان و خدمات سازمان COBIT 5
 ارزیابی میزان بلوغ واحد میز خدمت (Service Desk) جهت استقرار آن در سازمان
  ارزیابی بلوغ حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات با استفاده از چارچوب ارزیابی COBIT 5
  فروش، نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی نرم‌افزار ISOAFZARمحصول بومی شرکت امن افزار گستر آپادانا جهت استقرار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
  ارائه خدمات مشاوره‌ای جهت ارزیابی و انتخاب ابزار مناسب برای سازمان‌ها متناسب با بلوغ فرآیندی، اولویت فرآیندها، بودجه و …
 طراحی فرآیندهای مرتبط با استمرار کسب و کار (Business Continuity Management) و استمرار خدمات فناوری اطلاعات  (IT Service Continuity Management)

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت امن افزار: شرکت امنیت اطلاعات و شبکه[ شرکت تخصصی امنیت اطلاعات ] محفوظ است.

طراحی سایت و سئو ره وب

طراحی سایت و توسعه ره وب