مشاوره طراحی و استقرار ITIL4

مشاوره طراحی و استقرار ITIL4

شرح خدمت

با توجه به توسعه روزافزون کاربردهای فناوری اطلاعات در مشاغل و نیز سرعت بسیار بالای رشد لحظه‌ای تکنولوژی، توجه به تجارب کسب و کارهای موفق دنیا لازمه‌ی بقای کسب‌وکارها است. در این راستا ITIL چارچوبی عمومی از بهترین راه‌‌کاری‌های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات که حاصل از این تجارب است، گردآوری نموده. ITIL به‌منظور ایجاد محیطی IT محور، مبتنی بر خدمات و متمرکز بر اندازه‌گیری و بهبود مستمر کیفیت خدمات، متشکل از دو بعد مشتری و کسب‌وکار است. به همین دلیل سازمان‌هایی که از تکنیک‌ها و فرآیندهای آن استفاده کرده‌اند، نتایج اثربخش و عواید کلیدی خود را مرهون اثرات این تمرکز بیان می‌نمایند. همچنین ITIL با ارتقا اثربخشی اجرایی فعالیت‌ها موجب افزایش هم‌راستایی میان اهداف فناوری اطلاعات و کسب‌وکار می‌گردد. در نسخه ۴ این چارچوب، تمرکز فرآیندها بر خلق ارزش برای ذینفعان و مشتریان است.

ITIL 4 با مدرن كردن رویكرد ITSM ، جایگاه ویژه‌ای در کسب و کارها دارد. این نوسازی به طور اساسی روی ادغام شیوه های امروزی استاندارد و نوظهور مانند Agile و DevOps متمرکز است. ITIL 4 همچنین عملکردی را که نسبت به نسخه های قبلی انعطاف پذیرتر باشد ، ارزیابی می کند.

مفهوم چرخه‌ی عمر خدمت در ITIL بسیار تعیین‌کننده است. چرخه‌ی عمر مدلی است كه نحوهی سازمان‌دهی مدیریت خدمت، ارتباط و تأثیرگذاری عناصر مختلف چرخه را نشان می‌دهد. نکته حائز اهمیت در این چرخه امکان جاری سازی آن در مرحله ای از حیات سرویس است. به عبارتی چرخه ITIL کاملا انعطاف پذیر است و سرویس در هر مرحله‌ای که باشد، می‌توان با استفاده از فرآیندهای ITIL آن را مدیریت و سطح ارزش و بهره‌وری آن را مدیریت نموده و بهبود داد.

چرخه‌ی عمر خدمت ITIL متشکل از پنج گام اصلی است:

  استراتژی خدمت: در این مرحله سیاست‌ها و اهداف از خلق سرویس شناسایی می‌شود و میزان ریسك یا ارزش ایجاد سرویس سنجیده خواهد شد.

  طراحی خدمت: طراحی و تعیین طرح‌ها، فرآیندها، معماری‌ها، چارچوب‌های کارآمد برای مدیریت خدمات در کل چرخه حیات

انتقال خدمت: انتقال خدمات به تحويل خدماتی مربوط مي‌شود که نياز تجاري فعال/عملياتي دارند.

  عملیاتی‌سازی خدمات: عملیاتی سازی خدمات اغلب یک عمل متعادل کننده بین عوامل رقابتی مانند تغییر و حفظ وضع موجود و نیز کاهش سطح رخدادها برای خدمات در مرحله بهره برداری عملیاتی است.

  بهبود مستمر خدمات:  این مرحله دستیابی به حداکثر یا بالاترین کارآیی در کلیه خدماتی که در طول چرخه حیات کسب و کار ارائه می‌شود با حفظ هزینه ها را مدنظر دارد.

علیرغم این‌که ITIL یکی از رایج‌ترین چارچوب‌های مورداستفاده است، عموماً سازمان‌ها در پیاده‌سازی آن با چالش‌هایی روبرو هستند. لذا سازمان‌ها ابتدا باید با بررسی وضع موجود و فاصله تا وضع مطلوب، فرآیندهای اصلی موردنیاز را سنجیده و بر اساس آن،  تغییرات سازمانی مربوطه را با رهنمودهای مشاوران خبره محقق نمایند. وجه تمایز مشاوره مدیریت خدمات فناوری اطلاعات توسط شرکت امن‌افزار گستر آپادانا، تمرکز بر روی سفارشی‌سازی فرآیندهای اساسی و تأثیرگذار بر روی استفاده و پذیرش ITIL است. پیاده‌سازی فرآیندهای بهبودیافته و سفارشی‌شده مدیریت ریسک، مدیریت ظرفیت، مدیریت مالی و گزارشات، مدیریت تغییرات، مدیریت رویدادها و رخدادها و متعاقب آن مدیریت مشکلات و درس آموزی از آن در مدیریت دانش با اقتباس از کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات و استاندارد ISO 27001 توانسته است در سامانه ایزوافزار، دلیلی بر افزایش اثر بخشی این ساختار باشد.
لازم به ذکر است که در ITIL بخشی نیست که دیده نشده باشد و ریسک‌های آن شناسایی و مدیریت نشود. بنابراین به‌کارگیری آن برای هر سازمان استفاده‌کننده از خدمات فناوری اطلاعات یکی از ملزومات است. نسخه چهارم  ITIL در حال حاضر به‌طور گسترده در اروپا، آمریکا، خاورمیانه، آفریقا و سایر مناطق جهان مورداستفاده قرار می‌گیرد که نتایج حاصل از جاری سازی این چرخه به طور کلی شامل موارد ذیل است:

  • فرایندها قابل اندازه گیری می‌شود
  • هر فرآیند اهداف خاصی را برآورده می کند.
  • فرآیندها نتایج خاص را ارائه می دهند.
  • فرایندها مشتری یا ذینفعان دارند که حداکثر ارزش را برای آنان فراهم می‌کنند و موجب افزایش رضایتمندی خواهند شد.
  • فرآیندها به رویدادهای خاص پاسخ می دهند و میزان خسارت و افت سرویس را کاهش و بهره‌وری را افزایش می‌دهند.

معرفی ITIL

با توجه به توسعه روزافزون کاربردهای فناوری اطلاعات در مشاغل و نیز سرعت رشد لحظه‌ای تکنولوژی، توجه به تجارب کسب و کارهای موفق دنیا لازمه‌ی بقای کسب‌وکارها است. در این راستا ITIL چارچوبی عمومی از بهترین راه‌‌کاری‌های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات که حاصل از این تجارب است، گردآوری نموده. ITIL به‌منظور ایجاد محیطی IT محور، مبتنی بر خدمات و متمرکز بر اندازه‌گیری و بهبود مستمر کیفیت خدمات، متشکل از دو بعد مشتری و کسب‌وکار است. به همین دلیل سازمان‌هایی که از تکنیک‌ها و فرآیندهای آن استفاده کرده‌اند، نتایج اثربخش و عواید کلیدی خود را مرهون اثرات این تمرکز بیان می‌نمایند. همچنین ITIL با ارتقا اثربخشی اجرایی فعالیت‌ها موجب افزایش هم‌راستایی میان اهداف فناوری اطلاعات و کسب‌وکار می‌گردد. در نسخه ۴ این چارچوب، تمرکز فرآیندها بر خلق ارزش برای ذینفعان و مشتریان است.

ITIL 4 با مدرن كردن رویكرد ITSM ، جایگاه ویژه‌ای در کسب و کارها دارد. این نوسازی به طور اساسی روی ادغام شیوه های امروزی استاندارد و نوظهور مانند Agile و DevOps متمرکز است. ITIL 4 همچنین عملکردی را که نسبت به نسخه های قبلی انعطاف پذیرتر باشد ، ارزیابی می کند.

مفهوم چرخه‌ی عمر خدمت در ITIL بسیار تعیین‌کننده است. چرخه‌ی عمر مدلی است كه نحوه ی سازمان‌دهی مدیریت خدمت، ارتباط و تأثیرگذاری عناصر مختلف چرخه را نشان می‌دهد. نکته حائز اهمیت در این چرخه امکان جاری سازی آن در   هر مرحله ای از حیات سرویس است. به عبارتی چرخه ITIL کاملا انعطاف پذیر است و سرویس در هر مرحله‌ای که باشد، می‌توان با استفاده از فرآیندهای ITIL آن را مدیریت و سطح ارزش و بهره‌وری آن را مدیریت نموده و بهبود داد.


تمایز ITIL با سایر متدها

 

علیرغم این‌که ITIL یکی از رایج‌ترین چارچوب‌های مورداستفاده است، عموماً سازمان‌ها در پیاده‌سازی آن با چالش‌هایی روبرو هستند. لذا سازمان‌ها ابتدا باید با بررسی وضع موجود و فاصله تا وضع مطلوب، فرآیندهای اصلی موردنیاز را سنجیده و بر اساس آن،  تغییرات سازمانی مربوطه را با رهنمودهای مشاوران خبره محقق نمایند. وجه تمایز مشاوره مدیریت خدمات فناوری اطلاعات توسط شرکت امن‌افزار گستر آپادانا، تمرکز بر روی سفارشی‌سازی فرآیندهای اساسی و تأثیرگذار بر روی استفاده و پذیرش ITIL است. پیاده‌سازی فرآیندهای بهبودیافته و سفارشی‌شده مدیریت ریسک، مدیریت ظرفیت، مدیریت مالی و گزارشات، مدیریت تغییرات، مدیریت رویدادها و رخدادها و متعاقب آن مدیریت مشکلات و درس آموزی از آن در مدیریت دانش با اقتباس از کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات و استاندارد ISO 27001 توانسته است در سامانه ایزوافزار، دلیلی بر افزایش اثر بخشی این ساختار باشد.


مزایای ITIL

 

 

لازم به ذکر است که در ITIL بخشی نیست که دیده نشده باشد و ریسک‌های آن شناسایی و مدیریت نشود. بنابراین به‌کارگیری آن برای هر سازمان استفاده‌کننده از خدمات فناوری اطلاعات یکی از ملزومات است. نسخه چهارم  ITIL در حال حاضر به‌طور گسترده در اروپا، آمریکا، خاورمیانه، آفریقا و سایر مناطق جهان مورداستفاده قرار می‌گیرد که نتایج حاصل از جاری سازی این چرخه به طور کلی شامل موارد ذیل است:

 

  • فرایندها قابل اندازه گیری می‌شود
  • هر فرآیند اهداف خاصی را برآورده می کند.
  • فرآیندها نتایج خاص را ارائه می دهند.
  • فرایندها مشتری یا ذینفعان دارند که حداکثر ارزش را برای آنان فراهم می‌کنند و موجب افزایش رضایتمندی خواهند شد.
  • فرآیندها به رویدادهای خاص پاسخ می دهند و میزان خسارت و افت سرویس را کاهش و بهره‌وری را افزایش می‌دهند.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت امن افزار: شرکت امنیت اطلاعات و شبکه[ شرکت تخصصی امنیت اطلاعات ] محفوظ است.

طراحی سایت و سئو ره وب

طراحی سایت و توسعه ره وب